money subsidie

Subsidieregeling voor het aanpakken van lage taalvaardigheid

Lees hier over wat de subsidieregeling van Tel mee met Taal inhoudt en doe er u voordeel mee.