Onze trainingen Nederlands als 2e taal

Wat je kunt verwachten van onze op maat gemaakte programma's

CEF-niveaus

Wij bieden verschillende taalniveaus aan conform het CEF

Bewijs van deelname

Elke cursist krijgt na afloop van de cursus een bewijs van deelname

Verschillende vaardigheden

Binnen een training komen de diverse taalvaardigheden aan bod

Nederlands als 2e taal

Bied je buitenlandse werknemers de kans om hun Nederlandse taalvaardigheid te versterken. Ontdek hieronder de verschillende taaltrainingen die we aanbieden. Heb je specifieke vragen of wensen? Neem dan contact met ons op. Samen kijken we naar een op maat gemaakte training die volledig aansluit op de behoeften van jouw organisatie en werknemers.

Met onze taaltrainingen “Taal op de werkvloer” leren de cursisten de taal die nodig is om hun vak goed en veilig uit te voeren en/of in een specifieke sector te werken. Onze trainingen zijn praktijkgericht en worden afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en de leerdoelen van de deelnemers.

 

Zakelijk Nederlands voor hoogopgeleiden

Onze cursussen zakelijk Nederlands zijn erop gericht de reeds aanwezige kennis van de Nederlandse taal te vergroten.

Maatwerk training algemeen Nederland

Bij deze training ligt het accent op het gebruik van het Nederlands in het dagelijks leven. Er is aandacht voor woordenschat, grammatica, uitspraak en intonatie.

Spreekvaardigheid in het Nederlands

Geschikt voor verschillende niveaus. Instapniveau A1+ of B2+

Nederlands voor expats

Voor expats bieden wij een training gericht op dagelijkse taalbeheersing, sociale conventies en culturele aspecten.

Opfristraining

Een individuele opfristraining is geschikt voor iedereen die al een goede beheersing heeft van de Nederlandse taal, maar deze nog wat verder wil verbeteren of opfrissen. 

Examentraining staatsexamen 2

Middels strategieën en oefeningen worden de cursisten voorbereid op een onderdeel naar keuze van het Staatsexamen 2.

Taal op de werkvloer Nederlands

Taal op de werkvloer

Met onze taaltrainingen “Taal op de werkvloer” leren de cursisten de taal die nodig is om hun vak goed en veilig uit te voeren en/of in een specifieke sector te werken. Onze trainingen zijn praktijkgericht en worden afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en de leerdoelen van de deelnemers.

Mogelijke onderwerpen:

  • Woordenschat uitbreiding gericht op werk (denk aan namen van producten, machines en bepaalde handelingen)
  • Het volgen en geven van werk- en veiligheidsinstructies
  • Informele communicatie met collega’s – een praatje maken
  • Het voeren van gesprekken in werksituaties
  • Leren lezen en begrijpen van formulieren, bijvoorbeeld roosters en werktijden
  • Eenvoudige notities maken en begrijpen
  • Basisregels van de Nederlandse grammatica
  • Sociale en culturele integratie

Wij verzorgen ook trainingen voor uitzend- en detacheringsbureaus die het taalniveau van hun werknemers willen verbeteren.

Zakelijk Nederlands voor hoogopgeleiden

Onze cursussen zakelijk Nederlands zijn erop gericht de reeds aanwezige kennis van de Nederlandse taal te vergroten. De inhoud van de training wordt hierbij afgestemd op het bedrijf, de functie en de doelstelling van onze cursisten. Denk aan het verbeteren van de uitspraak, het vergroten van de woordenschat en het correct formuleren van zinnen, mondeling en schriftelijk.

zakelijk Nederlands business
algemeen nederlands

Maatwerk training Algemeen Nederlands

Bij deze training ligt het accent op het gebruik van het Nederlands in het dagelijks leven. Er is aandacht voor woordenschat, grammatica, uitspraak en intonatie, cultuur, praktijkopdrachten en reflectie. Bij alle onderdelen ligt het accent op het actief gebruik van de taal in betekenisvolle situaties. Alle taalvaardigheden worden hierbij geoefend: lezen, luisteren, spreken en schrijven.

Spreekvaardigheid in het Nederlands

Niveau A1+:

In deze training werken de cursisten in alledaagse thema’s aan hun spreekvaardigheid. Alle oefeningen zijn gericht op het vergroten van de woordenschat, het verbeteren van de zinsbouw en het inslijpen van de uitspraak.

Niveau B2+:

In deze training professionaliseren hoogopgeleide anderstaligen hun mondelinge communicatie. Om het zelfvertrouwen te vergroten wordt het spreken geoefend in verschillende spreeksituaties: de discussie, de vergadering, het tweegesprek en de monoloog.

spreekvaardigheid nederlands cursus

Nederlands voor expats

Voor expats bieden wij een training gericht op dagelijkse taalbeheersing, sociale conventies en culturele aspecten. Deze trainingen kunnen worden samengesteld op elk gewenst taalniveau.

Opfristraining (individueel)

Een individuele opfristraining is geschikt voor iedereen die al een goede beheersing heeft van de Nederlandse taal, maar deze nog wat verder wil verbeteren of opfrissen. De inhoud van de training wordt op maat gemaakt.

opfriscursus Nederlands
Staatsexamen 2 Nederlands

Examentraining staatsexamen 2

Voor alle taaldomeinen, luisteren, spreken, lezen en schrijven verzorgen wij trainingen welke zijn opgebouwd volgens de criteria van het Staatsexamen Nt2 programma 2. Middels strategieën en oefeningen worden de cursisten voorbereid op een onderdeel naar keuze van het Staatsexamen 2.

CEF-taalniveaus

Onze incompany trainingen Nederlands worden op de volgende taalniveaus van het Common European Framework of Reference, CEF gegeven: A1, A2, B1, B2. Na afloop van de training krijgen de cursisten een bewijs van deelname.

Cursus A0-A1

Beginnend taalgebruiker

Luistervaardigheid

Begrijpt vertrouwde formuleringen en eenvoudige zinnen als deze langzaam en duidelijk worden uitgesproken.

Leesvaardigheid

Begrijpt vertrouwde woorden en eenvoudige zinnen in standaardteksten.

Spreekvaardigheid

Kan zich uitdrukken met losse woorden en korte zinnen over concrete persoonlijke zaken.

Schrijfvaardigheid

Kan losse woorden invullen in formulieren en korte teksten schrijven zoals op een kaart.

Cursus A1-A2

Beginnend taalgebruiker

Luistervaardigheid

Begrijpt de belangrijkste delen van korte en eenvoudige boodschappen als er langzaam en duidelijk gesproken wordt.

Leesvaardigheid

Kan korte en eenvoudige teksten lezen over concrete onderwerpen uit eigen leef-en werkomgeving.

Spreekvaardigheid

Kan korte gesprekken voeren in standaardsituaties. Kan vragen stellen en beantwoorden en informatie uitwisselen over alledaagse situaties.

Schrijfvaardigheid

Kan korte, informele teksten, zoals briefjes schrijven.

Cursus A2-B1

Onafhankelijk taalgebruiker

Luistervaardigheid

Kan feitelijke informatie over veel voorkomende onderwerpen uit het dagelijkse leven en werk begrijpen.

Leesvaardigheid

Kan feitelijke teksten over onderwerpen uit eigen leef- en werkomgeving met een redelijke mate van begrip lezen.

Spreekvaardigheid

Kan met redelijk gemak deelnemen aan gesprekken over onderwerpen uit het dagelijkse leven en die gericht zijn op het onderhouden van contact en het regelen van zaken.

Schrijfvaardigheid

Kan eenvoudige samenhangende teksten schrijven over vertrouwde onderwerpen in het dagelijkse leven.

Cursus B1-B2

Onafhankelijk taalgebruiker

Luistervaardigheid

Kan meer complexe informatie over onderwerpen uit het dagelijkse leven en de wereld van opleiding en beroep redelijk begrijpen.

Leesvaardigheid

Kan veel verschillende teksten op het eigen vak-of interessegebied begrijpen.

Spreekvaardigheid

Kan effectief deelnemen aan (semi-)formele en informele gesprekken over onderwerpen van praktische en beroepsmatige aard. Kan in een discussie een mening geven en deze met argumenten onderbouwen.

Schrijfvaardigheid

Kan een gedetailleerde tekst schrijven over verschillende onderwerpen in het dagelijkse leven, het beroepsleven en in opleidingen.

Jouw mening helpt anderen

Fijne samenwerking met Taal-ID

12 maart 2024

Taal-ID heeft ons goed verder geholpen met het opzetten van een trainingsprogramma voor onze productiemedewerkers. Binnen ons bedrijf is het heel belangrijk dat er veilig wordt gewerkt en de docent heeft de inhoud van zijn lessen hier op afgestemd. De medewerkers zijn erg enthousiast tijdens de lessen en ze werken een stuk plezieriger.

Annemiek Boon

Goede begeleiding voor subsidie-aanvraag

20 januari 2022

Wij ervaren een prettige samenwerking met Taal-ID. Zij hebben ons goed geadviseerd en verder geholpen wat betreft de aanvraag van de subsidie. De communicatielijnen zijn kort en er wordt meegedacht. Erg fijn!

Pieter Verbeek

Persoonlijk, betrokken en een goed resultaat

15 september 2021

Afgelopen jaar hebben we taaltrainingen voor onze medewerkers gefaciliteerd. Onze medewerkers zijn zichtbaar vooruit gegaan in hun Nederlands en ze hebben meer zelfvertrouwen gekregen. De docent zorgde ervoor dat ze zich op hun gemak voelden en dat ze durfden te gaan spreken. Een mooie ontwikkeling waar ze nu nog profijt van hebben.

Taal-ID is betrokken bij het proces en houdt de lijnen kort. Erg prettig. In de toekomst zullen we zeker weer een taaltraining hen boeken.

Manon Heijmans

Heb je ook medewerkers binnen jouw organisatie die getraind zijn door Taal-ID?

Wij zijn heel benieuwd naar jouw ervaringen! Wij horen graag jouw mening over onze taaltrainingen om zo nieuwe cursisten en bedrijven te helpen een keuze te maken. Dank voor het achterlaten van een review.
Scroll naar boven