Taal-ID

subsidieregeling nederlands als 2e taal

De mogelijkheden van subsidies

Er zijn voor verschillende branches en op verschillende momenten subsidies voor taaltrainingen beschikbaar. 
Wij weten welke subsidies er voor uw bedrijf kunnen gelden en letten daarbij op de voorwaarden die per subsidie gesteld wordt. Op die manier wordt het nog aantrekkelijker om een taaltraining voor uw werknemers te faciliteren, omdat u een groot gedeelte van de kosten vergoed kunt krijgen.

Hoe kunnen wij u helpen?

  • Wij houden rekening met de gestelde voorwaarden van de betreffende subsidie.
  • Wij kunnen u ondersteunen bij de aanvraag van de subsidie.

Subsidieregeling 'Tel mee met Taal'

U kunt via www.telmeemettaal.nl subsidie aanvragen voor de bekostiging van de taaltraining bij u op de werkvloer. De subsidie kan gebruikt worden voor werknemers met een taalniveau onder 2F. Hiermee zal een groot deel van de kosten worden vergoed.
De subsidie wordt jaarlijks beschikbaar gesteld.

Op dit moment is de eerstvolgende subsidieronde van 1 januari 2023 tot en met 28 februari 2023.

Wilt u meer weten over hoe u als werkgever hier gebruik van kunt maken, neem dan even contact met ons op. We helpen u graag op weg en kunnen u eventueel begeleiden tijdens de subsidieaanvraag. 

logo tel mee met taal

Subsidieregeling 'RAS'

De RAS-subsidie (Raad voor Arbeidsverhoudingen
Schoonmaak- en Glazenwassersbranche) is specifiek bedoeld voor de schoonmaakbranche.
Werknemers kunnen onder werktijd een taaltraject of schrijftraject volgen. Hiermee kunnen zij hun vaardigheden Nederlandse taal verbeteren. Hier zijn in de CAO 2019-2021 afspraken over gemaakt. Sinds 1 januari 2021 is er structureel budget beschikbaar per kalenderjaar.

De werkgever kan via de RAS een bijdrage ontvangen van maximaal € 3.500 per traject per deelnemer. Dit is bedoeld als tegemoetkoming voor de opleidingskosten en verletkosten. De werkgever betaalt de kosten van de opleiding en de opleidingsuren. 

Wilt u meer weten over hoe u als werkgever hier gebruik van kunt maken, neem dan even contact met ons op. We helpen u graag op weg en kunnen u eventueel begeleiden tijdens de subsidieaanvraag. 

Erkende toetsen

Wanneer het een subsidievoorwaarde is om erkende toetsen te gebruiken, maken wij gebruik van de toetsinstrumenten van Bureau ICE

Scroll naar boven