Citaat

“Als je met een mens praat in een taal die hij verstaat, gaat het in zijn hoofd. Als je met hem praat in zijn eigen taal, gaat het in zijn hart” – NELSON MANDELA

Met welke kleine investering kan uw bedrijf nog succesvoller worden?

Een gezond bedrijf blijft altijd zoeken naar verbeteringen. Wanneer er anderstalige werknemers in uw team werken, kan het zinvol zijn om voor een Nederlandse taaltraining te zorgen.
In dit artikel lees je hoe je met een simpele investering meer uit jouw onderneming kunt halen.

1. De beste werknemers werven 
Echte toptalenten vind je niet alleen binnen de grenzen van Nederland. Steeds vaker worden specialistische kennis of vaardigheden ook uit het buitenland gehaald. Denk aan kennismigranten. Om deze werknemers optimaal te kunnen inzetten is het van belang dat zij de Nederlandse taal machtig gaan worden. Een taaltraining, afgestemd op jouw branche en persoonlijke doelen, vergroot de professionaliteit en inzetbaarheid van deze werknemers. 

“De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld.”

Ludwig Wittgenstein – filosoof

2. Duurzame inzetbaarheid 
Onder druk van veranderingen in technologie, arbeidsmarkt en maatschappij verandert het werk binnen organisaties. Deze veranderingen stellen vaak nieuwe eisen aan de Nederlandse taalvaardigheid van medewerkers. Ook de benodigde bij-, om- en doorscholing stelt hieraan de nodige eisen. Het verbeteren en uitbreiden van de Nederlandse taalvaardigheid draagt bij aan een duurzame inzetbaarheid van jouw personeel.  

3. Efficiënte communicatie  
Een goede Nederlandse taalvaardigheid bevordert de communicatie met collega’s, klanten en patiënten. Het zorgt voor meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid en betere prestaties op het werk. 

4. Veiligheid op de werkvloer 
Een gebrekkige taalkennis van joouw personeel kan al snel leiden tot misverstanden op de werkvloer. Denk maar aan anderstalige collega’s die moeten samenwerken of elkaar instructies geven. Dit kan voor onveilige situaties zorgen. Wanneer werknemers onvoldoende in staat zijn veiligheidsvoorschriften en instructies te begrijpen, worden voorschriften niet of niet op de juiste manier toegepast. Ongevallen in een productieomgeving met risicovolle werkzaamheden (een bouwplaats bijv.) als gevolg van een manke communicatie tussen de werklui zijn geen uitzondering. Betere taalkennis kan ongelukken voorkomen.   

investering in Nederlandse taal
Bron: Mwah

5. Goed voor uw bedrijfsimago 
Taalfouten leiden nogal eens tot ergernissen. Correct Nederlands is onmisbaar als je een professionele indruk wilt maken. Een goede taalbeheersing wekt vertrouwen en bekrachtigt een goede reputatie. Investeren in het verbeteren van de taalvaardigheid van jouw medewerkers heeft dus een positieve invloed op het bedrijfsimago en marktpositie. 

6. Welbevinden 
Een investering in medewerkers (dus ook in hun taalvaardigheid) leidt tot een sterkere binding met de organisatie. Ook verbetert een gemeenschappelijke taal de communicatie en daarmee de sociale samenhang in het team. Een betere taalvaardigheid leidt tot minder misverstanden en problemen in het team en in de privésfeer. Al deze factoren leiden tot minder werkdruk en stress. Medewerkers ervaren meer zelfvertrouwen en plezier, ze zijn enthousiaster voor hun werk en voelen zich meer betrokken bij de organisatie. En het samen doorlopen van een taaltraject verbindt en verbroedert! 

Denk je dat een taaltraining iets voor jouw werknemers kan zijn? Laat je dan vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf. Het zal een investering worden waar je geen spijt van krijgt.

 

Ook interessant voor jou?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven