Werkwijze taaltraining NT2

Taaltraining NT2: Onze werkwijze

Stap voor stap naar vloeiende communicatie

Onze werkwijze in detail

Bij Taal-ID draait alles om verbinding. We geloven dat elke medewerker, ongeacht hun achtergrond, de mogelijkheid moet hebben om zich duidelijk en zelfverzekerd uit te drukken in het Nederlands. Onze unieke werkwijze garandeert dat jouw buitenlandse medewerkers niet alleen de taal leren, maar ook hun plaats vinden binnen de Nederlandse cultuur en identiteit. Hier is hoe we dat samen doen.

In overleg

Samen met jou stellen we een plan op

Individueel of groepen

Zowel groepstrainingen als individuele trainingen

Op maat

De inhoud van de training is afgestemd op jouw wensen

Jouw traject naar taalbeheersing

Bij Taal-ID zetten we ons in om de Nederlandse taal voor jouw buitenlandse medewerkers toegankelijk te maken. Onze werkwijze is erop gericht om persoonlijk, effectief en doelgericht te werk te gaan.

Inventarisatiegesprek

Voordat we starten, plannen we een gesprek met jou om de leerdoelen van de taaltraining scherp te krijgen. Hiermee leggen we een solide basis voor het verdere traject.

Uitgebreide intake

We voeren een intake uit voor elke deelnemer. Zo brengen we het taalniveau, de leerwensen en relevante achtergrondinformatie helder in beeld.

Praktijkbezoek voor maatwerk

Een bezoek aan de werkvloer helpt ons om de taallessen perfect af te stemmen op de dagelijkse praktijk. We spreken zowel met de medewerker als de leidinggevende over belangrijke thema’s zoals veiligheidsvoorschriften, vaktaal en communicatie op de werkvloer.

Persoonlijke taalbelemmeringen

Tijdens het praktijkbezoek identificeren we eventuele persoonlijke taalbarrières. Hier besteden we in de volgende lessen extra aandacht aan.

Plan van aanpak

Op basis van de intake en bevindingen van het praktijkbezoek bespreken we met de leidinggevenden en stellen we een gedetailleerd leerplan op.

Groepsgrootte en flexibiliteit

We adviseren maximaal 8 deelnemers per groep voor optimale begeleiding. Mochten er meer kandidaten zijn, dan delen we de groepen op naar niveau en leerdoelen. We bieden naast groepslessen ook individuele en duo-trainingen aan.

Jouw Incompany taaltraining

Elke incompany taaltraining stemmen we volledig af op jouw wensen en behoeften. Gemiddeld duurt een training 20 à 25 weken met 2 tot 4 contacturen per week. Weekend- en avondtrainingen behoren ook tot de mogelijkheden.

Certificering

Na afronding van de training ontvangen alle deelnemers een certificaat van deelname als blijk van hun inzet en vooruitgang.

Lesmateriaal op maat

Er wordt gewerkt met een methode waarin alle domeinen van de taal aan bod komen; luisteren, spreken, lezen en schrijven. De bijbehorende taaloefeningen en huiswerkopdrachten worden op niveau aangeboden en afgestemd op het individu. Aan dit taalaanbod worden werk gerelateerde oefeningen gekoppeld zodat de theorie direct in de praktijk kan worden toegepast. Bij voorkeur wordt gewerkt met concreet materiaal uit het bedrijf zelf.

Locatie van de Lessen

Om de link met de praktijk sterk te houden, vinden de taallessen bij voorkeur plaats op jouw bedrijfslocatie.

Voorafgaand aan een training wordt met de opdrachtgever een inventarisatiegesprek gevoerd, waarbij de leerdoelen van de training worden bepaald. 

Door middel van een uitgebreide intake per deelnemer, worden de taalniveaus, de leerwensen en relevante achtergrondinformatie in kaart gebracht. 

Om de lessen optimaal af te kunnen stemmen op het werk is een praktijkbezoek wenselijk. De docent spreekt met de werknemer en met haar/zijn leidinggevende over taal en competenties. Aan bod komen bijvoorbeeld het begrijpen van instructies, omgaan met veiligheidsvoorschriften en hygiëne, samenwerken en overleggen, het gebruik van vaktaal en het kunnen stellen van vragen.

Een ander doel van het bezoek is het zichtbaar maken van persoonlijke taalbelemmeringen. In de volgende lessen wordt hieraan speciale aandacht besteed.

De resultaten van zowel de intake als de bevindingen van het praktijkbezoek worden met de leidinggevenden besproken. Op grond van alle verzamelde informatie wordt een leerplan opgesteld.  

We adviseren maximaal 8 deelnemers per groep. Heeft u meer kandidaten voor een training dan verdelen we de groep in kleinere groepen met passende niveaus en leerdoelen. Op deze manier kunnen we elke deelnemer voldoende persoonlijke begeleiding bieden.

Naast de groepslessen bieden we zowel individuele taaltrainingen als duo-trainingen aan. 

Een incompany taaltraining wordt altijd op maat gemaakt. U kunt de training aanpassen aan uw wensen, leerdoelen en de beschikbare tijd. Een training neemt gemiddeld 15 à 20 weken in beslag. Per week zijn dit minimaal 2 tot 4 contacturen. Er is een mogelijkheid tot weekend- en/of avondtraining.

Aan het einde van de training krijgen alle betrokkenen een certificaat van deelname. 

Lesmateriaal
Er wordt gewerkt met een methode waarin alle domeinen van de taal aan bod komen; luisteren, spreken, lezen en schrijven. De bijbehorende taaloefeningen en huiswerkopdrachten worden op niveau aangeboden en afgestemd op het individu. Aan dit taalaanbod worden werk gerelateerde oefeningen gekoppeld zodat de theorie direct in de praktijk kan worden toegepast. Bij voorkeur wordt gewerkt met concreet materiaal uit het bedrijf zelf. 

De taallessen zullen op het bedrijf zelf plaatsvinden, zodat de koppeling met de werkvloer optimaal is.

Zet de eerste stap naar heldere communicatie!

Klaar om de taaluitdagingen in jouw organisatie aan te gaan en een vloeiende communicatie tussen jouw medewerkers te waarborgen? Neem vandaag nog contact met ons op voor een op maat gemaakt traject.

Trainingsvormen

A: Maatwerk cursus Nederlands

 

B: Intensieve cursus Nederlands

Bij een intensieve taaltraining heeft de cursist gedurende één of meer weken hele dagen les. Hele dag, of elke dag 2 uur/dagdeel bijvoorbeeld? Een geschikte trainingsvorm voor cursisten die snel hun kennis en taalvaardigheidsniveau van een vreemde taal moeten verhogen en die gemotiveerd zijn om enige tijd (bijna) fulltime met de taal bezig te zijn.

C: Semi-intensieve cursus Nederlands

Deze taaltraining bestaat uit enkele hele dagen die flexibel over een aantal weken verspreid kunnen worden. Deze vorm wordt aanbevolen voor cursisten voor wie de flexibele training Welke flexibele training? te langzaam gaat en die in bepaalde periodes meer tijd voor hun taaltraining (inclusief herhaling en voorbereiding) kunnen vrijmaken.

 

Alle trainingen kunnen gevolgd worden als individuele taaltraining en als groepstraining.

 

-Groepstrainingen zijn bestemd voor drie of meer collega’s van één bedrijf. Het voordeel van deze werkwijze is dat de trainer zich zo helemaal kan richten op de specifieke bedrijfstak waarin de cursisten werkzaam zijn en op de producten en diensten die het betreffende bedrijf aanbiedt.

-Duo-trainingen

Deze trainingen zijn geschikt voor twee collega’s met dezelfde beginsituatie en leerwensen. Een duo-training is erg geschikt voor het oefenen van de gespreksvaardigheid. moet dit als aparte keuze?

Individuele trainingen

 Deze trainingen zijn afgestemd op de individuele situatie, bedrijfstak en functie van de cursist(en). Deze training is zeer geschikt als één persoon snel een basiskennis van een vreemde taal wil opbouwen of de reeds aanwezige kennis wil ophalen en verdiepen.

Scroll naar boven