Taal-ID

Subsidieregeling

Subsidieregeling 'Tel mee met taal'

U kunt via www.telmeemettaal.nl subsidie aanvragen voor de bekostiging van de taaltraining bij u op de werkvloer. De subsidie kan gebruikt worden voor werknemers met een taalniveau onder 2F. Hiermee zal een groot deel van de kosten worden vergoed.