Taal-ID

Inhoud trainingen

CEF-niveaus

Wij bieden verschillende taalniveaus aan conform het CEF

Bewijs van deelname

Elke cursist krijgt na afloop van de cursus een bewijs van deelname

Verschillende vaardigheden

Binnen een training komen de diverse taalvaardigheden aan bod

CEF-niveaus

Wij bieden verschillende taalniveaus aan conform het CEF

Bewijs van deelname

Elke cursist krijgt na afloop van de cursus een bewijs van deelname

Verschillende vaardigheden

Binnen een training komen de diverse taalvaardigheden aan bod

Inhoud trainingen

Onze incompany trainingen Nederlands worden op de volgende taalniveaus van het Common European Framework of Reference, CEF gegeven: A1, A2, B1, B2. Na afloop van de training krijgen de cursisten een bewijs van deelname.

Cursus A0-A1

Beginnend taalgebruiker

Luistervaardigheid

Begrijpt vertrouwde formuleringen en eenvoudige zinnen als deze langzaam en duidelijk worden uitgesproken.

Leesvaardigheid

Begrijpt vertrouwde woorden en eenvoudige zinnen in standaardteksten.

Spreekvaardigheid

Kan zich uitdrukken met losse woorden en korte zinnen over concrete persoonlijke zaken.

Schrijfvaardigheid

Kan losse woorden invullen in formulieren en korte teksten schrijven zoals op een kaart.

Cursus A1-A2

Beginnend taalgebruiker

Luistervaardigheid

Begrijpt de belangrijkste delen van korte en eenvoudige boodschappen als er langzaam en duidelijk gesproken wordt.

Leesvaardigheid

Kan korte en eenvoudige teksten lezen over concrete onderwerpen uit eigen leef-en werkomgeving.

Spreekvaardigheid

Kan korte gesprekken voeren in standaardsituaties. Kan vragen stellen en beantwoorden en informatie uitwisselen over alledaagse situaties.

Schrijfvaardigheid

Kan korte, informele teksten, zoals briefjes schrijven.

Cursus A2-B1

Onafhankelijk taalgebruiker

Luistervaardigheid

Kan feitelijke informatie over veel voorkomende onderwerpen uit het dagelijkse leven en werk begrijpen.

Leesvaardigheid

Kan feitelijke teksten over onderwerpen uit eigen leef- en werkomgeving met een redelijke mate van begrip lezen.

Spreekvaardigheid

Kan met redelijk gemak deelnemen aan gesprekken over onderwerpen uit het dagelijkse leven en die gericht zijn op het onderhouden van contact en het regelen van zaken.

Schrijfvaardigheid

Kan eenvoudige samenhangende teksten schrijven over vertrouwde onderwerpen in het dagelijkse leven.

Cursus B1-B2

Onafhankelijk taalgebruiker

Luistervaardigheid

Kan meer complexe informatie over onderwerpen uit het dagelijkse leven en de wereld van opleiding en beroep redelijk begrijpen.

Leesvaardigheid

Kan veel verschillende teksten op het eigen vak-of interessegebied begrijpen.

Spreekvaardigheid

Kan effectief deelnemen aan (semi-)formele en informele gesprekken over onderwerpen van praktische en beroepsmatige aard. Kan in een discussie een mening geven en deze met argumenten onderbouwen.

Schrijfvaardigheid

Kan een gedetailleerde tekst schrijven over verschillende onderwerpen in het dagelijkse leven, het beroepsleven en in opleidingen.